Bæredygtighed på klippeøen i Østersøen

Når de 5 case virksomheder dyster om den mest innovative ide i slutningen af september ved Sustainable Food Week bliver det på Europas mest bæredygtige ø.

Bornholm har nemlig gennem en årrække har positioneret sig som en markant region for fødevareinnovation, og fordi øen netop i 2020 blev kåret som den ø i EU, der har den mest ambitiøse, bæredygtige energiudvikling.

Klippeøen udmærker sig særligt ved at begynde udfasningen af kul og olie og med begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed fået etableret vedvarende energikilder såsom solceller, vindmøller, biomasse – samt foretaget investeringer i fjernvarme og andre innovative teknologier.

Placeringen af Sustainable Food Week på Bornholm er valgt, da Bornholm gennem en årrække har positioneret sig som en markant region for fødevareinnovation, og fordi Bornholm netop i 2020 er kåret som den ø i EU, der har den mest ambitiøse, bæredygtige energiudvikling. Bornholm har blandt andet udmærket sig ved tidligt at begynde udfasningen af kul og olie. Med kun begrænsede ressourcer til rådighed har bornholmerne fået etableret vedvarende energikilder såsom solceller, vindmøller, biomasse – samt foretaget investeringer i fjernvarme og andre innovative teknologier. Resultatet er et effektivt og reduceret energiforbrug og store reduktioner i CO2-udledningen, som mange virksomheder er,” siger Mads Clemmensen, arrangør af Sustainable Food Week.

Han bakkes op af Bornholms nyvalgte borgmester Thomas Thors:

Under overskriften Bright Green Island har Bornholm i mange år haft fokus på den grønne omstilling. Vi har en ambition om, at vi skal gå foran i den grønne omstilling, og vi blev i 2020 kåret som den mest bæredygtige ø i EU. Med Bornholm tilbyder vi derfor ikke blot en smuk ø med mange spændende lokaliteter, men også et samfund, hvor erhvervsliv, borgere og kommune har fokus på og erfaringer med den grønne omstilling, siger han og udtrykker sin entusiasme omkring Sustainable Food Week:

Jeg ser SFW som et stort aktiv for Bornholm. Sammen med erhvervslivet har vi i en årrække arbejdet på at styrke fødevareproduktionen på Bornholm, og for mange er Bornholm og kvalitetsfødevarer i dag tæt forbundet. Jeg håber derfor, at der bliver mulighed for at koble nogle af vores fødevarevirksomheder med SFW til gensidig inspiration, siger Thomas Thors.

Fra vest til øst

Sustainable Food Week har tidligere været afholdt i Herning, Aarhus og København de seneste år. Det har været et stort og markant tilløbsstykke, nationalt, som internationalt i samarbejde med danske og internationale myndigheder.

Nu rykkes arrangementet så til den naturskønne klippeø, hvor konceptet dog er helt som man kender det: 5 case-virksomheder stiller med en problematik, som de ønsker at få fundet nye og innovative løsninger på deres problematikker, og netop kombinationen mellem ø og bæredygtighed er er det rette match ifølge borgmester Thomas Thors:

”Vi har en vision om, at Bornholm skal være testø for nye bæredygtige løsninger. På Bornholm bor cirka 1 % af Danmarks befolkning, og vi har vores egne forsyningssystemer med bl.a. energi og affald ligesom vi på erhvervssiden bl.a. har et slagteri og et mejeri.

Vi er med andre en slags miniature af Danmark, hvilket gør det oplagt at teste nye bæredygtige løsninger hos os. Vi har i flere år haft testaktiviteter med fokus på grøn energi, men med SFW kan vi også lægge ø til at teste bæredygtige løsninger indenfor fødevaresektoren – det finder jeg meget spændende,” siger han.

De fysiske lokationer som Sustainable Food Week arbejder ud fra, understøtter også deudfordringer, som Borgermesteren arbejder med på Bornholm, fortæller arrangør Mads Clemmensen:

”Vi matcher virksomheder og cases med de det sted, som vi arbejder. Indeholder virksomhedens udfordring noget om vind og vejr, arbejder vi tæt på havet og naturen. Arbejder vi med bioressourcer og affald, så arbejder vi tæt på bornholmernes hverdag inden for dette område, så vi sikrer en maksimal interaktion mellem alle vores interessenter.”

Sustainable Food Week afholdes på Bornholm fra mandag den 27. September til fredag den 1. oktober

OM BORNHOLM:

  • Areal: 588,3 kvadratkilometer.
  • Kystlængde: 158 km.Nærmeste danske kyst er Møns Klint 135 km borte.
  • Korteste afstand til Sverige er 37 km.Længste strækning i fugleflugt fra Hammeren til Dueodde er 40 km. Fra Rønne til Svaneke er der 30 km.
  • Rytterknægten er Bornholms højeste punkt med 180 meter over havets overflade – højere end noget andet sted i Danmark.