BOFA Bornholm viser vej

BOFA logo

BOFA Bornholm viser vej – uden affald 2032

BOFAs drøm og mål er et affaldsfrit Bornholm  Vi søger en løsning til genanvendelse af alt madaffald på Bornholm. Ønsket er at benytte SFW som springbræt til udvikling af nye produkter af madaffald. Målet er at man i 2032 kan være forbrænding og madaffald foruden.

Share this

BOFAs drøm og mål er et affaldsfrit Bornholm 

Vi søger en løsning til genanvendelse af alt madaffald på Bornholm.

Ønsket er at benytte SFW som springbræt til udvikling af nye produkter af madaffald.

Målet er at man i 2032 kan være forbrænding og madaffald foruden.

 

 

Det kan siges kort og godt, for BOFAs vision for affald på Bornholm er soleklar: Bornholm skal være affaldsfri i 2032. Det betyder ingen forbrænding af affald og ingen deponi af affald.

Et ambitiøst mål, som man ikke har set lignende i Danmark før BOFA begrunder sin ambitiøse vision med, at Bornholm har stort potentiale som test-ø for nye innovative løsninger bl.a. på affaldssiden.

Øen rummer stort set alt det som et fuldskalasamfund har -industri, uddannelsesinstitutioner, turistsektor og hospital   – blot i en noget mindre målestok. Ca. 1:100 i forhold til resten af Danmark.    

Et andet mål for BOFA er også, hvad man kan gøre med affaldet, og hvordan man kan udvinde nyttige og bæredygtige produkter af madaffaldet fra Bornholms indbyggere og erhverv. Her kommer Sustainable Food Week ind i billedet:

Vi vil rigtig gerne finde en måde hvorpå denne ressource, som madaffald rent faktisk er, kan bearbejdes til et højværdig-produkt, få nyt liv og om måske kan indgå i et nyt spændende cirkulært system. Vi ved ikke hvad det kan bringe, for det er jo netop her at Sustainable Food Week og eksperterne kommer ind i billeder. Vi har brug for hjælp og smarte bæredygtige løsninger, og det må eksperterne hjælpe os med.

 

 

Et drømmescenarie for os kunne være at dem som arbejder med dette her, vil kunne se ideen og byde ind på sigt, så vi kan udvikle et produkt, der sikrer høj genanvendelse og også har innovativ højde,” siger David Christensen, der er projektleder hos BOFA, og uddyber:

BOFA har en enorm interesse i at få åbnet op for, at madaffald kan bruges til andet end biogas, som ellers er det typiske udgangspunkt, når man taler madaffald. Det agter man eksempelvis at gøre i Zaragoza i Spanien, hvor man vil indsamle spildevand og madaffald, og bruge det til at udvinde produkter, til brug i industri.

Vi bliver nødt til at tænke i mere innovative løsninger omkring madaffaldsbehandling, og der ser vi frem til Sustainable Food Week.” 

 

 

OM BOFA:

BOFA logo

  • BOFA er en sammentrækning af Bornholms Affaldsbehandling
  • BOFA har ca. 45 medarbejdere
  • BOFA samlede affald består af ca. 7% deponi og ca. 26% forbrænding. Over 67% går til genanvendelse fra både husholdning og erhverv. Det svaret til ca. 75.000 tons madaffald.
  • BOFA drifter også et modtage- og sorteringscentral der indeholder et rullebånd med sortering af affald – primært pap, papir og tekstil, samt seks genbrugsstationer fordelt over hele øen.