Fremtidens værdikæder

Fremtidens værdikæder omkring emballager til fødevarer i samarbejde med Nestlé

udvikling mod at sikre den lavest mulige klima- og miljøpåvirkning fra deres produkter, så er det bydende nødvendigt at undersøge dels, hvordan man kan begrænse affaldsmængderne ved forebyggelse og dels, hvordan man kan få etableret strukturer ved siden af de eksisterende værdikæder for affald og genanvendelse.

Share this

Fremtidens værdikæder omkring emballager til fødevarer

Hvis dansk og internationale fødevareproducenter skal fortsætte deres ambitiøse udvikling mod at sikre den lavest mulige klima- og miljøpåvirkning fra deres produkter, så er det bydende nødvendigt at undersøge dels, hvordan man kan begrænse affaldsmængderne ved forebyggelse og dels, hvordan man kan få etableret strukturer ved siden af de eksisterende værdikæder for affald og genanvendelse. De fleste bæredygtighedsstrategier omfatter et stort engagement omkring at reducere brugen af ny plast, og erstatte ny plast med genbrugsplast. Som enhver anden industri bruger vi store mængder af strækfilm til at pakke vores paller ind, samt rigtig mange engangsemballager i plast til vores produkter. Vi beder vores leverandører af plastemballager og strækfolie om løbende at øge mængden af genbrugsplast, men vi ser, at markedet er underforsynet inden for genanvendt plast. De seneste internationale undersøgelser tyder også på, at de nuværende værdikæder inden for genanvendelse også repræsenterer en meget dyr og knapt så bæredygtig emballageløsning for mange fødevareproducenter.

Sustainable Food Week og Nestlé ønsker derfor at undersøge, hvordan man sammen med relevante partnere kan opbygge en mere stabil og bæredygtig indsamling af brugt engangsemballage som strækfilm og PET emballage, som kan øge volumen og reducere/fjerne mængden af plast, der ender i forbrænding. Hvordan kan vi holde kvaliteten så høj som muligt, så den holder høj værdi og er nem at genbruge, eller evt. direkte genbrug af alternative emballager, der kan vaskes og genbruges.

Strækfilm og PET bliver brugt i alle industrier, i supermarkeder, butikker osv. til mange former for indpakning og produkttyper, men ligesom de fleste andre emballagetyper til fødevareproduktion, er der en udstrakt brug af engangsemballage, der ender til forbrænding. Kunne Bornholm være en pilot for en model, hvor al emballage bliver indsamlet lokalt og cirkulært for at holde høj kvalitet og for at bygge volumen for at gøre det til en bedre forretning/mere omkostningseffektiv, eller måske erstattet med en anden form for emballage, som kan genbruges? I dag afbrændes strækfilm og andre engangsemballager i høj grad, eller sendes til andre lande som Tyskland, hvor der er en større lønsomhed i håndtering af plasten.

Nestlé og øvrige aktører i hele værdikæden skal understøtte denne udvikling for at kunne leve op til både interne og eksterne klimamålsætninger i den nære fremtid.

Derfor deltager Nestlé og flere andre førende fødevarevirksomheder i forbindelse med SFW 2022, som skal undersøge muligheden for øget genbrug af plastemballager, hvormed der bliver opbygget en viden om en ny infrastruktur omkring distribution og salg af fødevareprodukter i detail og foodservice. Nestlé er allerede langt i arbejdet med at sikre, at emballager genanvendes, men en højere grad af direkte genbrug og den medfølgende omlægning af værdikæderne, rummer et meget stort potentiale inden for en række bæredygtighedsmål-

På Bornholm deltager en række eksperter og øvrige, større aktører fra fødevarebranchen i en vidensudveksling faciliteret af FREJ og BOFA om at belyse potentialet ved en ny tilgang til genbrug, og en tilhørende kortlægning af værdikæderne. Nestlé og øvrige aktører i fødevarebranchen vil herefter kunne udnytte viden og kontakter til lokale og internationale aktører i det fremadrettede arbejde med at sikre en større grad af genbrug fremadrettet. Bornholm betragtes som nærområde til København, og erfaringerne fra dette casearbejde vil således kunne skaleres med stor sandsynlighed til andre områder, både lokalt i Danmark, såvel som internationalt.

Projektoplæg:
Der inviteres et antal eksperter, som sammen med Nestlé og Sustainable Food Week 2022 vil deltage tirsdag d. 11. oktober på GSH i Rønne til en temadag omkring fremtidens brug af emballager i fødevarebranchen. Casearbejdet forløber i nedenstående tre faser:

1. Konceptudvikling, involvering og kvalitetssikring fra 1. august 2022 – 1. oktober 2022

2. Præsentation og konceptudvikling omkring Sustainable Food Week fra 1. oktober 2022 – 1. november 2022

3. Evaluering og rapportering fra 1. november 2022 – 31. december 2022

Der har været positiv indledende dialog med COOP, Dagrofa, BOFA, Arla Foods, Danish Crown, Kleenhub, Genkrus, Kroghs Flaskegenbrug, Faerch Plast, Superfos, Plus Pack og Løsmarked om at arbejde sammen med Nestlé, samt indledende dialog med repræsentanter fra Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug og Fødevarer.

Resultaterne skal dels ske ved, at alle aktører får en kortlægning og en analyse af resultaternes potentiale i virkeligheden gennem en rapport, der beskriver implementeringen af nye værdikæder for emballager, dels vil deltagelsen på SFW sikre en stor grad af synlighed og opkvalificering af virksomhedernes klimaindsats.