Power2food & Ressources2food

Bornholms vision for en ø uden affald?

Ny grøn energiproduktion og ressourceinfrastruktur er på vej til Bornholm, og åbner døre til en fremtid med et potentielt 100% vedvarende energiforbrug for husholdninger og virksomheder over hele øen.

Share this

Power-to-food & Ressources-to-food

Hvordan kan vi høste mulighederne for fremtidens Energiø og Bornholms vision for en ø uden affald?

Ny grøn energiproduktion og ressourceinfrastruktur er på vej til Bornholm, og åbner døre til en fremtid med et potentielt 100% vedvarende energiforbrug for husholdninger og virksomheder over hele øen.

I 2030 vil en ny Energiø producere 3 GW energi fra vedvarende energi. Transformation og distribution vil blive placeret på Bornholm, der eksporterer elektricitet til nabolandene i Østersøregionen og Power-to-X produktion, bl.a. af grønne brændsler i Københavnsområdet.

Svarende til den kommende Energiø’s planer og bedre udnyttelse af energiressourcerne har Bornholm sat et lokalt mål om klimaneutral energiproduktion i 2025 https://bornholm.info/da/bornholm-er-en-grøn-energi-ø/ og blive en Zero Waste-ø inden 2032 https://bofa.dk/wp-content/uploads/2019/01/BOFA_mini-publikation_UK_A4_160119.pdf . Den danske fødevare- og landbrugssektor inklusive Bornholm har også sat sejl mod klimaneutralitet senest i 2050. https://www.blf.dk/kategori/klima

Blandt de strategiske partnere i værdikædesektoren er energivirksomheder, forsyningssektoren, finansiering, landbrug, fødevareproducenter, kommunal planlægning og lovgivning, samt ledsagende procesindustri, bygninger og hus, transport, energinet og infrastruktur.

En fælles værdikæde for mad, energi og ressourcer?

Hvordan passer den kommende Energiø ind i lokale energi- og klimamål, og hvilket særlige bidrag kan Energiøen levere til at transformere Bornholms fødevare- og landbrugssektor på en både bæredygtig og velstående måde? Går Bornholm glip af muligheden for at få placeret 3 GW grøn energi i baghaven? Hvor er de lavthængende frugter, som Bornholm kan bringe i stald, og hvor skal fødevare- og landbrugssektoren på øen styrkes for at udnytte den kommende Energiø optimalt?

Dette er nogle af de spørgsmål, som vores gruppe af eksperter og branchefolk vil arbejde sammen for at besvare.