Genbrug af glasemballage

Genbrug af glasemballage

Share this

Genbrug af glasemballage: En bæredygtig løsning for fremtiden

I en tid, hvor vi bliver mere og mere bevidste om vores påvirkning af miljøet, er genbrug af glasemballage blevet en vigtig del af den bæredygtige agenda. Glasemballage har en lang historie, og har bevist sin værdi som et genanvendeligt og holdbart materiale. En af de mest betydningsfulde fordele ved glasemballage er dens holdbarhed. Glas er et materiale, der kan genbruges igen og igen uden at miste kvalitet. Det betyder, at genbrug af glasemballage kan spare enorme mængder energi og ressourcer sammenlignet med produktionen af ny glasemballage.

Ved at genbruge glasemballage reducerer vi behovet for at udvinde og forarbejde råmaterialer, hvilket mindsker miljøpåvirkningen markant. Genbrug af glasemballage bidrager til betydelige energi- og ressourcebesparelser. Når glas genbruges, kræver det langt mindre energi end at smelte det ned og fremstille glas fra bunden. Derudover reduceres behovet for minedrift af råmaterialer som sand, soda og kalksten. Ved at genbruge glasemballage spares der også på vandforbruget, der normalt er nødvendigt under produktionen af ny glasemballage.

Genbrug af glasemballage spiller en afgørende rolle i at reducere affaldsmængder og forhindre forurening. Når glasemballage smides i skraldespanden og ender på lossepladser, tager det lang tid at nedbrydes og kan forblive i naturen i flere år. Genbrug af glasemballage sikrer, at det forbliver en værdifuld ressource i stedet for at bidrage til affaldsproblemet. Desuden hjælper genbrug med at reducere behovet for at producere anden emballage, der ofte er lavet af mere skadelige materialer som plastik.

Genbrug af glasemballage har også økonomiske fordele. Det skaber arbejdspladser i genbrugsindustrien, herunder indsamling, sortering og behandling af glasemballage. Desuden kan genbrugsvirksomheder generere indtægter ved at sælge det genbrugte glas til producenter, der bruger det som råmateriale til at fremstille nye produkter. Dette bidrager til den økonomiske vækst og skaber et bæredygtigt kredsløb.

Et af de mest spændende nye initiativer inden for genbrug af glas i de senere år tager udgangspunkt i Bornholm som test- og demonstrationsø, hvor man i regi af innovationsplatformen Sustainable Food Week og iværksættervirksomheden Retursystem Bornholm ApS har opbygget erfaringer med at upcycle glasaffald og skabe et alternativt retursystem med fokus på genbrug.

I projektet har man indsamlet glasflasker på Bornholm via det kommunale affaldsselskab, BOFA, sorteret flaskerne efter om de er produceret af Arla samt flere bornholmske producenter, som indgår i projektet, vasket flaskerne og dernæst emballeret og sendt retur til genbrug hos producenterne. Men forretningsmodellen indeholder flere spor, hvor flasker fra andre geografiske områder, flere producenter samt andre indsamlingssystemer og affaldsstrømme vil blive inkluderet over tid. En af de vigtigste samarbejdspartnere i udviklingen af platformen er emballagevirksomheden MC Emballage, som bidrager med indsigter og sparring i emballagens DNA, og hjælper virksomheder omkring, hvordan de kan miljøoptimere deres emballage i hele værdikæden.


Indsamling af affald og nye værdikæder for genbrug af glasemballage
Indsamling af affald i byerne foregår i dag hovedsagelig via den kommunale renovation, affaldshåndtering, indsamling og sortering. Affaldet deles op i forskellige fraktioner, alt efter, hvordan det skal håndteres ift. lovgivning og økonomisk/miljømæssigt potentiale. Det affald, der skal genanvendes, rejser ofte en lang og miljøtung vej, inden det er blevet sorteret, renset og derefter genanvendt. Det gælder også for glas fra husholdninger. Tiden er derfor moden til at undersøge andre løsninger, der kan understøtte en lukrativ businesscase, og samtidig tilgodese en optimeret cirkulær tænkning. Den værdistrøm, som i dag indeholder det største potentiale for optimering, er glasaffald fra de danske husstande.

De største mængder glasemballage i Danmark er dog omfattet af pantsystemet, og Dansk Retursystem har siden 1942 indsamlet glasflasker og senere plastik (PET) og aluminiums dåser fra danske husholdninger gennem et fintmasket net af flaskeautomater og pantstationer. Men glasset knuses, og sendes ud af landet for at omsmeltes og genanvendes. Dansk Retursystem har dog over de seneste 20 år givet danskerne incitament til at pante mere end 16 milliarder flasker og dåser til genanvendelse eller genbrug og har dermed sparet klimaet for brug af naturressourcer og udledning af C02. Men der er også potentiale for mere.

Glas er en dyr emballage både økonomisk og miljømæssigt, og det er således intuitivt logisk, at direkte genbrug af glasemballage er miljømæssigt overlegent ift. genanvendelse. Alene det faktum, at hele smelteprocessen er overflødig, er en dominerende miljøfaktor. Energiforbruget ved at transportere, rense og vaske flaskerne er 20 gange mindre miljømæssigt omkostningsfuldt end omsmeltningsprocessen. At optimere de bagved liggende processer er således nærliggende.

For producenterne af glasemballage og fødevarevirksomheder som Arla Foods, Bornsholms Kildevand og Lehnsgaard er der også andre fordele ved genbrug ift. genanvendelse. I de kommende år vil indførelse af ny lovgivning i hele EU kaldet ”Udvidet producentansvar” (UPA) også være af stor betydning. Dette er en politik, der kræver, at producenter og importører af produkter tager ansvar for hele livscyklussen af deres produkter, herunder indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af affaldet. Implementeringen kan medføre øgede omkostninger, da producenterne skal påtage sig ansvar for indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af deres produktaffald. Disse ekstra omkostninger kan påvirke virksomhedens økonomi og konkurrenceevne.

Der ligger således et stort potentiale i at gentænke vores håndtering af brugt glasemballage både med hensyn til direkte genbrug og med hensyn til genanvendelse. Gentænkningen skal tage udgangspunkt i den cirkulære forretnings-og miljøtænkning så både miljø og forretning går hånd i hånd. Hvordan kan vi optimere de miljømæssige og økonomiske fordele for alle led i værdikæden, hvis vi tager udgangspunkt i de konklusioner, der er opnået fra tidligere studier og forsøg? Og hvad er der behov for af ny viden på området?

Program for tirsdag d. 10. oktober – Genbrugsglas

09.30 – 10.00                    Ankomst, morgenmad og registrering på Melsted Badehotel

10.00 – 12.00                    Konference og workshop – fremtidens emballager og cirkulære værdikæder

12.00 – 13.00                    Frokost på Melsted Badehotel

13.00 – 13.10                     Gåtur til Gaarden / Madkulturhuset

13.10 – 13.20                     Velkomst Madkulturhuset

13.20 – 13.50                     Genbrug, konserves og præservering i gamle dage

13.50 – 14.30                     En moderne konserves-fortælling – FANGST

14.30 – 15.30                     Køkken workshop om fermentering

15.30 – 17.00                     På tur med Thomas Guldbæk – slutter med DIY snaps

18.30 – 20.30                    Sustainable Food Week Dinner på Melsted Badehotel

20.30 – 21.30                    Afrunding og fortællinger med Antropolog PhD Lars Rømer –