En mere bæredygtig fremtid for kød

Nye ideer til en mere bæredygtig fremtid for kød

Share this

Nye ideer til en mere bæredygtig fremtid for kød

Kød er en naturlig del af kosten for mange mennesker over hele verden og en kilde til vigtigt protein. Men, kødproduktion bidrager også til klimaforandringer, og det skal vi håndtere. Det er en grundlæggende udfordring for alle kødproducenter. Behovet for fødevarer bliver nemlig ikke mindre.

I 2050 forventes verdens befolkning at runde 10 milliarder. Det er 2,5 milliarder flere mennesker, end vi er i dag, og FN vurderer, at efterspørgslen på protein vil blive fordoblet. Kød vil stadig indgå som en vigtig del af kosten i fremtiden, især hvis det produceres på en fornuftig og bæredygtig måde. Der findes også en stor produktion af kød på Bornholm, faktisk over 520.000 grise om året, hovedsageligt til eksportmarkederne, som ofte er til debat både lokalt og nationalt.

Kødproduktion bidrager nemlig også til klimaforandringer, og det skal vi alle kunne håndtere. Landbruget, myndighederne og forbrugerne befinder os ved en skillevej. Vi kan enten fortsætte med at producere kød og mad, som vi gør nu. Eller vi kan begynde at gøre ting anderledes – ved at sikre, at landmænd og alle forsyningskæder arbejder med bæredygtighed i deres produktion. En afbalanceret kost, der kombinerer plantebaserede fødevarer med kød af høj kvalitet, som er bæredygtigt produceret, kan hjælpe til at begrænse klimaforandringerne.

For at lykkes skal alle led i værdikæden bidrage til at gøre tingene på en ny måde; landmændene, fødevareproducenterne, detailkæderne og forbrugerne, der skal fokusere på at minimere klimapåvirkningen fra kødproduktionen, hvilket også indebærer projekter på helt ned på landmandens bedriftsniveau.

Derfor skal der tænkes innovativt. Mere bæredygtig kødproduktion er en kompleks udfordring, der kræver samarbejde mellem landbrugssektoren, forbrugere, forskere og regeringer for at opnå betydelige fremskridt.

Program for torsdag d. 12. Oktober – Fremtiden for kød

09.30 – 10.00                    Ankomst, morgenmad og registrering på Melsted Badehotel

10.00 – 12.00                     Konference og workshop omkring fremtidens kødproduktion og bæredygtig kost

12.00 – 13.00                     Frokost på Melsted Badehotel

13.00 – 14.00                     Tur med Thomas Guldbæk langs vandet – slutter ved vores dyreløkker inkl Skafferiet

14.00 – 15.00                     Formidling om naturpleje og indfangning af får med hunde

15.00 – 15.30                     Velkomst til Gaarden / Madkulturhuset. Historien om Vasagårdgrisen. Bornholmerslagteren & Melstedgaard

15.30 – 17.00                     Køkkenworkshop – historien om den bornholmske ristepølse og leg med råvarer og produkter

18.30 – 20.30                     Sustainable Food Week Dinner på Melsted Badehotel

20.30 – 21.30                     Afrunding og fortællinger med Antropolog PhD Lars Rømer – Når landskabets stemme stritter imod.