Grønne proteiner til fremtidens fødevareproduktion

Share this

En omstilling af landbruget bliver en vigtig agenda for en bæredygtig fremtid

I en verden der står over for store udfordringer som klimaforandringer, ressourceknaphed og befolkningsvækst, bliver behovet for en bæredygtig omstilling stadig mere påtrængende. Landbruget og fødevareproduktionen er en af de mest væsentlige årsager til de klimaudfordringer, vi står overfor i dag. Herunder er en af de helt store udfordringer det animalske landbrug, som kræver langt mere plads, vand og energi sammenlignet med afgrøder, der dyrkes direkte til mennesker. Det animalske landbrug kræver en produktion af dyrefoder, som soja og majs, der afhængig af enorme mængder landbrugsjord og vand samt store mængder energi til dyrkning og transport. Denne proces udleder betydelige mængder CO2.

Der er dog også positiv udvikling i retning af mere bæredygtige landbrugs- og fødevareproduktionsmetoder, der kan bidrage til at mindske fødevareindustriens klimaaftryk. Dette omfatter overgangen til plantebaserede fødevarer, reduktionen af kødforbruget, økologisk landbrug og mere effektiv brug af ressourcer. Her har man særligt fokuseret på proteinafgrøder til mennesker, da de både mættende og rig på vitaminer mineraler og kostfibre.

Men bekæmpelsen af klimaforandringer kræver en kollektiv indsats fra både forbrugere og industrien for at reducere klimabelastningen fra fødevareproduktionen.

Food Bornholm – et vigtigt initiativ for at lykkes med bæredygtig omstilling af landbruget på Bornholm

Food Bornholm blev etableret som et vigtigt led i at styrke det bornholmske landbrug i en mere bæredygtig retning. Food Bornholm samler bornholmske landmænd, der producerer og leverer fremtidens grønne fødevarer, og leverer viden og forskning, som skal styrke innovation og dyrkning af nye afgrøder i det bornholmske landbrug. De tætte partnerskaber med lokale landmænd og producenter betyder at hele værdikæden kan foregå på Bornholm, som ikke kun sikrer en lokal økonomisk udvikling, men reducerer behovet for langvarig transport, hvilket mindsker CO2-udledningen. Det skaber en positiv indvirkning på miljøet og lokalsamfundet.

Bornholm er et særdeles velegnet sted at starte med den grønne omstilling af landbruget, da det milde klima, mange solskinstimer og rig dyrkningsjord, giver gode forudsætninger for dyrkning af nye og gamle proteinafgrøder. Derfor er de bornholmske landmænd også nogle de vigtigste spillere, forløber og inspirationskilder i Danmark, når det kommer til dyrkning af proteinafgrøder. Men det er ikke uden omkostninger både i forhold til økonomi, tid og fleksibilitet. Og det kræver, at de hele tiden er omstillingsparate i forhold til både klimaforandringerne, forædlingsmetoder og markedet.

Barriere for den bæredygtige omstilling af landbruget

Den bæredygtige omstilling af landbruget står over for flere betydelige barrierer, der kan gøre det udfordrende at implementere mere miljøvenlig praksis og metoder. Dette vedrører både områder som økonomi, uddannelse, kultur, politik og markedsforhold.

Det er ikke kun landmændene der skal omstille sig, det skal den danske forbruger også. Proteinafgrøder, som bælgfrugter, kan ikke en-til-en erstatte kød, hverken i forhold til sensoriske parametre eller ernæring, hvilket for nogle danskere er en stor udfordring, når det kommer til at omlægge kosten til en mere plantebaseret. Lige nu viser undersøgelser, at den gennemsnitlige dansker kun får bælgfrugter hver 14. dag, men mange har dog intentioner om at spise meget mere. Forbrugernes begrundelse er ofte, at de har svært ved at finde på retter med bælgfrugter, eller at en eller flere familiemedlemmer ikke bakker op om at spise flere bælgfrugter. Derfor ligger der et stort arbejde i at uddanne og inspirere både kokke og forbrugere i den plantebaserede kost.

En vej at starte er ved de danske restauranter, kantiner og cateringvirksomheder, der kan være til stor inspiration hos de danske forbrugere, samt samarbejder med større fødevarevirksomheder eller organisationer som Dansk Vegetarisk Forening.

Der ligger således stadig et stort arbejde i at formidle hele den bæredygtige agenda på fødevareområdet samt gentænke hele vores fødevarekultur. Et arbejde der kun kan lykkes, hvis alle led i værdikæden samarbejder. Og der skal tænkes i flere og nye baner, når det kommer til både markedsføring, salg og uddannelse af bæredygtige proteinafgrøder.

Derudover skal der også ledes stor opmærksomhed til det det fortsat skiftende klima. Hvert år oplever vi vildere klima, som byder på lange perioder med regn eller tørke. Et klima, der udfordrer landmændene, og som med hastige skridt kan tvinge landmændene ud i nye dyrkningsmetoder eller andre afgrøder, samtidig med at efterspørgslen på økologiske afgrøder bliver større. Og selvom Bornholm er bedre stillet end resten af Danmark i forhold til klima og landbrug, så vil det uundgåeligt ramme dem også. Så skal vi allerede nu, tænke i en ny forædling? Eller kan de eksisterende afgrøder fungere under skiftende klima med få modifikationer?

Program for onsdag d. 11. oktober – Grønne proteiner

09.30 – 10.00                    Ankomst, morgenmad og registrering på Melsted Badehotel

10.00 – 12.00                     Konference og workshop omkring bælgfrugter og grøn omstilling af vores spisevaner

12.00 – 13.00                     Frokost på Melsted Badehotel

13.00 – 14.00                     På tur med Thomas Guldbæk – imarksættere

14.00 – 14.30                     Velkomst til Gaarden, Skafferiet og Madkulturhuset

14.30 – 16.30                     Køkkenworkshop med Dorte og Augustin – vi leger med råvarer og udvikler smage

16.30 – 17.00                     Dagens bedste opskrift

18.30 – 20.30                     Sustainable Food Week Dinner på Melsted Badehotel

20.30 – 21.30                     Afrunding og fortællinger med Antropolog PhD Lars Rømer – Underjordiske ærter og en hjælpende hånd.